Motorsågsutbildning

Vi håller motorsågsutbildning i enlighet med Säker Skog.

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund

Utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt. För mer avancerade fällningar krävs C-V-S).

Utbildningen sker vid tre tillfällen, 8h / tillfälle. 

Använd formuläret eller kontakta oss på telefon för intresseanmälan.

Skicka meddelande

OBS: Genom att skicka ett meddelande godkänner du att din information hanteras av Teds Träd & Trädgård AB i enlighet med GDPR.

Teds Träd och Trädgård