Skogstjänster

Vi hjälper dig med trädfällning och avancerad markfällning.

Trädfällning i Umeå och övriga Västerbotten

Vi jobbar med all typ av markfällning och avancerad trädfällning. Ted har motorsågskörkort nivå A-B-C-S-V och all personal innehar utbildning enligt arbetsmiljöverket.

Bra att tänka på innan trädfällningen

Inför själva fällningen så behöver ytan kring trädet hållas fri från möbler och annat som kan skadas. Har ni en robotgräsklippare så får den gärna stå stilla medan arbetet utförs.

Utifrån trädets storlek kommer vi sedan överens om vad som behöver göras.

Bortforsling

Vi sköter bortforsling av grenar, ris, stammar och stockar och använder ofta vår traktor med vagn till detta.

Röjningsarbeten

Vi har möjlighet att hjälpa till med mindre röjningsarbeten på 1-2 hektar. Innehar röjsågskörkort nivå RA och RB.

Utrustning

Kläder och utrustning är försedda med sågskydd och kommer från Husqvarna.

Miljö

Vi använder oss av miljövänligt bränsle i våra maskiner.

Kontakta mig för en fri offert

OBS: Genom att skicka ett meddelande godkänner du att din information hanteras av Teds Träd & Trädgård AB i enlighet med GDPR.

Teds Träd och Trädgård